Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Faunapassages Noord

Bij de Beertsterbrug in Winschoten, ten noorden van het Winschoterdiep is een nieuw verkeersknooppunt met rotonde aangelegd: de Blauwe Roos. Aan weerszijden liggen groene zones die deel kunnen uitmaken van het ecologische netwerk tussen het Midwolderbos en de Blauwe Stad aan de westzijde en aan de oostzijde de Tjamme, De Westerwoldse Aa en de Pekel Aa. Deze structuur versterkt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De nieuwe faunapassages dragen daar aan bij.

De ClubWinschoterGroen heeft samen met
- de KNNV afdeling Oost-Groningen (Veldbiologie),

- het IVN-Oldambt,

- Stichting Natuurwater en

- Stichting Otterstation Nederland

een zienswijze (4 mei 2007) geschreven op het “ontwerp-bestemmingsplan Partiële herziening Winschoten-rotonde A7-Beertsterweg”. De zienswijze is gestuurd naar de gemeenteraad van Winschoten en Provinciale Staten van Groningen.

Voor de plankaart met verbindingsroutes: klik hier


De rotonde "De Blauwe Roos" is inmiddels aangelegd. Op de video is de aanleg nog in volle gang. De video geeft een indruk van de werkzaamheden, en de faunapassages: dit de hoger gelegen grijze buizen. De lager gelegen buizen zijn voor de doorstroming het water.

Trekker van het project is Helmer van der Wal (provincie Groningen). De oevers zullen natuurlijk worden afgewerkt. Midden op de rotonde staan drie fiere oude lindebomen. Ze stonden op de plek van een voormalige boerderij in het bouwterrein.

 
 
by R & T